Mitutoyo

SURFTEST SJ-410 Series – เครื่องวัดความเรียบผิวแบบพกพา

ทางเลือกที่ดีที่สุดพื่อการตรวจวัดผิวชิ้นงานที่ง่าย สะดวกในการใช้งาน และให้ความแม่นยำในการตรวจวัดที่เหนือกว่าโดยประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่เหนือกว่า

  • ความสามารถในการวัดทั้งแบบสไลด์และแบบเกลียว โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการตรวจวัดได้ถึง 46 พารามิเตอร์ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน  ISO, VDA, ANSI และ JIS ล่าสุด
  • ให้ช่วงในการตรวจวัดที่กว้างกว่าถึง 800 ไมครอน และมีระบบการตรวจจับที่ละเอียดสูงในระดับ 0.0001 ไมครอน จึงให้ความแม่นยำที่ดีกว่าเครื่องมือในระดับเดียวกัน
  • สามารถเลือกฟังก์ชั่นการวัดได้ถึง 2 รูปแบบ Skidless measurement และ Skidded measurement เพื่อตอบสนองต่อการวัดผิวงานที่หลากหลาย
  • ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดสามารถแสดงผลบนเครื่อง PC ได้ทันทีโดยการเชื่อมต่อผ่านสาย USB หรือ  RS-232C
  • มีฟังก์ชั่นการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้อย่างอัตโนมัติ
  • มีฟังก์ชั่นการวิเคราะห์รูปร่างขั้นสูงเพื่อรองรับการตรวจวัดได้ทั้ง 4 รูปแบบอันได้แก่ การวัดระดับ การวัดความแตกต่างของระดับ ขนาดของพื้นที่ และความแตกต่างของพิกัด