เครื่องวัดความสูง

วัดความสูงของชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดระบบดิจิทัล ความละเอียดสูง พร้อมนวัตกรรมการวัดในรูปแบบ 2 มิติ

กรองตาม :

10

10