Mitutoyo

QM-Height Series – เครื่องไฮเกจประสิทธิภาพสูง

QM-Height เกจวัดความสูง ใช้วัดความแตกต่างของความสูง (step) ความกว้างภายในภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอก วัดระยะห่างระหว่างวงกลมและความสูงสูงสุด ต่ำสุดของพื้นผิว ความสูงต่ำสุดโดยการวัดการสแกน

  • ความแม่นยำที่ดีที่สุด ±(2.4+2.1L/600) μm
  • ระบบช่วงล่างแบบถุงลม  (AIR SUSPENSION) ในตัว ใช้ปั๊มลมภายใน ช่วยให้เครื่องไฮเกจเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นบนโต๊ะหรือแท่นระดับ (รุ่นราคาประหยัดจะไม่มีระบบ AIR SUSPENSION)
  • แผงควบคุมที่เรียบง่าย ดูง่าย ช่วยให้การวัดส่วนใหญ่ทำได้ด้วยการกดแป้นเพียงครั้งเดียว
  • ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้งานได้ประมาณ 1200 ชั่วโมง ด้วยแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA  4 ก้อน หรือ สามารถใช้แบตเตอรี่นิกเกิลไฮไดรด์ที่มีจำหน่ายทั่วไป 4 ก้อนได้เช่นกัน
  • ด้วยการติดตั้งระบบสื่อสารไร้สายข้อมูลการวัด U-WAVE-T หรือ USB communication driver ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ฟังก์ชันเสริมที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงสามารถส่งข้อมูลการวัดไปยัง PC ได้โดยตง