Big Daishowa Seiki

SMART DAMPER – หัวจับแดมเปอร์ไดนามิกช่วยป้องกันการสะท้าน

  • แดมเปอร์ไดนามิกแบบพิเศษ ช่วยป้องกัน การสะท้าน!
  • ช่วยให้คว้านได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเร็วรอบสูง แม้มีความยาวยื่นมาก

การเปรียบเทียบรูปแบบการลดทอนคลื่นกรณีที่มีและไม่มีระบบป้องกันการสั่น


SMART DAMPER พร้อมกลไกป้องกันการสั่นสะเทือนช่วยลดแรงสะท้านได้อย่างทันที SMART DAMPER ยังสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากแรงสะท้านจากความยาวยื่นที่มาก เช่น ความหยาบผิว

ที่ด้อยลง ข้อบกพร่องด้านมิติของชิ้นงานกัด และอายุการใช้งานเม็ดมีดที่สั้น

 

 

กลไกควบคุมแรงสะท้าน


 

 

 

 

 

 

 

ระบบป้องกันการสั่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะติดตั้งภายใน ทำหน้าที่เป็นทั้งระบบป้องกันการสั่นแบบถ่วงน้ำหนัก และระบบป้องกันการสั่นแบบแรงเสียดทานชุดถ่วงน้ำหนักซึ่งอยู่ระหว่างยื่นคำขอรับจดทะเบียนสิทธิบัตร จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันการสั่นแบบแรงเสียดทานให้สูงสุด ทำให้สามารถดูดซับแรงสะท้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้งานกัดที่มีความเที่ยงตรงสูง

 

ข้อแนะนำ: สามารถลดแรงสะท้านที่มีสาเหตุมาจากเครื่องมือได้ด้วยการลดแรงดัดให้ต่ำลงการใช้เม็ดมีดที่มีรัศมีปลายคมมีดขนาดเล็ก จะให้ประสิทธิภาพของการคว้านที่ดี และการใช้คัทเตอร์ที่มีมุมขอบตัดขนาดใหญ่จะช่วยในการกัดผิวหน้าให้ดีขึ้น

ซีรีส์จำนวนมากรองรับความต้องการอันหลากหลาย


 

หัวคว้าน CK ซีรีส์พร้อมกลไกป้องกันการสั่น

รองรับการคว้านละเอียดรูลึกอย่างมีประสิทธิภาพสูง

 

 

 

รุ่น EWN BORING HEAD

หัวคว้านพร้อมกลไกกันสั่นติดตั้งภายใน

ฟังก์ชันการทำงานของหัวคว้าน EWN

ยังคงอยู่ในขณะที่เป็นโครงสร้างชิ้นเดียว

กับระบบป้องกันการสั่น

 

รุ่น SW BORING HEAD PAT.

หัวคว้านพร้อมกลไกกันสั่นติดตั้งภายใน

ด้วยระยะห่างระหว่างระบบป้องกันการสั่น

ที่สั้น จึงให้ประสิทธิภาพของระบบป้องกัน

การสั่นที่เหนือกว่าอีกระดับ

 

 

 

รุ่น ด้ามจับ CK PAT.

ระบบป้องกันการสั่นถูกติดตั้งภายใน

ด้ามจับ CK L/D = 6x

 

 

 

 

 

รุ่น ส่วนต่อ Extension PAT.

เพียงนำไปใช้รวมกับหัวคว้าน CK /

ด้ามจับ CK มาตรฐานที่ท่านใช้อยู่

ก็สามารถได้ประสิทธิภาพป้องกัน

การสั่นสะเทือน