DENSO

ORiN2 SDK

PC integration middleware เพื่อพัฒนาการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อัตโนมัติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ORiN2 SDK คือ “PC Integration Middleware” สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามข้อกำหนด Middleware มาตรฐาน “ORiN” สำหรับระบบข้อมูลโรงงาน

ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ และพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป

นอกจากนี้ Middleware นี้ยังมีฟังก์ชันช่วยพัฒนา เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ และผสานรวมกับการสื่อสารมาตรฐานอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

อินเทอร์เฟซมาตรฐาน

เพื่อให้การพัฒนาระบบสนับสนุนเทคโนโลยีแบบกระจาย (เช่น DCOM, SOAP) ทำได้ง่ายขึ้น มีการเตรียมอินเทอร์เฟซมาตรฐานไว้ สองประเภทสำหรับ Application และสำหรับอุปกรณ์

การประยุกต์ใช้ซ้ำ
มี common gateway สำหรับข้อกำหนดด้านการสื่อสารที่แตกต่างกัน จะช่วยปรับปรุงความสามารถในการใช้ซ้ำแอปพลิเคชันที่มีอยู่

Development tool options

OLE (COM, Active-X) -supported development tools are available.
●Visual C++  ●C++ Builder  ●Visual Basic  ●Delphi  ●LabVIEW  ●Excel  etc.

สร้าง original provider

ด้วย “Provider Wizard”ผู้ใช้สามารถสร้าง original provider  เพื่อขยายฟังก์ชันได้