การเลือกดอกสว่านที่เหมาะสมและถูกต้องเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิต ดอกสว่านที่ถูกเลือกใช้จะมีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเจาะ ตัด หรือขัดเจียรนัย ในบทความนี้จะพิจารณาถึงความสำคัญของวิธีเลือกดอกสว่านที่ถูกต้อง ตรงกับการใช้งาน รวมถึงปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกดอกสว่าน เพื่อให้งานผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง

ประเภทและคุณสมบัติของดอกสว่าน

การรู้จักประเภทและคุณสมบัติของดอกสว่านจะช่วยให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงานและวัสดุที่ต้องการเจาะในอุตสาหกรรมการผลิต

ประเภทของดอกสว่าน

ดอกสว่านแบบร่องเลื้อย (Twist Drill Bit) เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมและงานช่าง เหมาะสำหรับงานเจาะหรือทำรูในวัสดุที่มีความแข็ง เช่น เหล็ก อลูมิเนียม เหล็กกล้า และวัสดุที่มีความทนทานสามารถใช้เจาะ หรือ ทำรูในวัสดุต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

ดอกสว่านแบบไฮสปีด (HSS Drill Bit) ผลิตจากวัสดุที่เรียกว่า High-Speed Steel (HSS) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทาน เหมาะสำหรับงานเจาะหรือทำรูในวัสดุที่มีความแข็ง เช่น เหล็ก, อลูมิเนียม, เหล็กกล้า, และวัสดุอื่นๆ

ดอกสว่านขั้นบันได (ทรงเจดีย์) (Step Drill) มักใช้ในงานที่ต้องการเจาะรูที่มีขนาดที่แตกต่างกัน ช่วยให้สามารถเจาะรูที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กได้ในขั้นตอนเดียว เช่น เจาะรูสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ หรือ งานที่ต้องการเจาะรูที่มีความลึกและขนาดที่แตกต่างกัน

ดอกเจาะนำศูนย์ (Center Drill) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการเจาะ สำหรับสร้างจุดนำศูนย์ในวัสดุ จุดนำศูนย์เป็นจุดที่ใช้เป็นตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับกระบวนการเจาะ เพื่อให้การเจาะมีความแม่นยำและเริ่มต้นที่ถูกต้อง

ดอกสว่านคาร์ไบด์ (Carbide Drill) ทำมาจากวัสดุมีความแข็งพิเศษ เหมาะสำหรับการเจาะในวัสดุที่มีความเเข็ง เช่น โลหะชุบแข็ง สแตนเลส และวัสดุเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำ

คุณสมบัติของดอกสว่าน

 • ขนาด (Size) ขนาดของดอกสว่านจะเป็นตัวบ่งบอกในการเจาะรูที่เหมาะสม ควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการ
 • วัสดุ (Material)  ดอกสว่านทำจากวัสดุต่าง ๆ เช่น เหล็กไฮสปีด คาร์ไบด์ เลือกตามประเภทวัสดุที่ต้องการเจาะ
 • ความแม่นยำ (Precision) ความเที่ยงตรงของดอกสว่านมีผลต่อคุณภาพของรูที่เจาะ โดยเฉพาะชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำสูง
 • ความเร็วในการเจาะ (Cutting Speed) ดอกสว่านแต่ละชนิดมีความเร็วในการเจาะที่แตกต่างกัน เลือกดอกสว่านที่มีความเร็วเหมาะสมกับวัสดุและขนาดของรู
 • ระบายความร้อน (Heat Dissipation) ดอกสว่านที่มีระบบระบายความร้อนดีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสะสมเกินไปในระหว่างการเจาะ
 • ความปลอดภัย (Safety) เลือกดอกสว่านที่มีคุณสมบัติความปลอดภัย หรือใช้ได้กับเครื่องเจาะมีระบบป้องกันการหลุดของดอกสว่าน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
 • การบำรุงรักษา (Maintenance) ความง่ายในการดูแลรักษาดอกสว่าน เช่น การเจาะเครื่องมือที่ใช้งานมากเป็นสิ่งสำคัญ

การวิเคราะห์งานและความต้องการ

การวิเคราะห์งานและความต้องการเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเลือกดอกสว่านที่ถูกต้องสำหรับงานที่คุณต้องการ เพื่อให้การเจาะเสร็จสมบูรณ์ด้วยความแม่นยำและประสิทธิภาพสูง

 • รูปแบบงาน ตรวจสอบรูปแบบงานที่ต้องการเจาะ เช่น รูเดียว หลายรู รูบนพื้นผิวโค้งหรือลึก เพื่อกำหนดว่าคุณต้องการดอกสว่านแบบไหน
 • วัสดุที่ต้องการเจาะ ระบุวัสดุที่ต้องการเจาะ เช่น โลหะ ไม้ พลาสติก คอนกรีต แต่ละวัสดุอาจต้องใช้ดอกสว่านที่มีคุณสมบัติและวัสดุที่เหมาะสมต่างกัน
 • ขนาดของรู กำหนดขนาดของรูที่ต้องการเจาะ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการเลือกขนาดของดอกสว่าน
 • ความลึกของรู กำหนดความลึกของรูที่ต้องการเจาะ เพื่อให้เลือกดอกสว่านที่มีความยาวพอเหมาะ
 • ความแม่นยำที่ต้องการ ความแม่นยำในการเจาะมีความสำคัญ ระบุว่าต้องการความแม่นยำในระดับใด เช่น รูที่ต้องมีขนาดและตำแหน่งแม่นยำสูง
 • ประสิทธิภาพในการเจาะ กำหนดว่าต้องการดอกสว่านที่เจาะเร็วหรือมีประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบโจทย์งานได้ตรงประเด็น
 • การบำรุงรักษาดอกสว่าน พิจารณาว่าพร้อมที่จะดูแลดอกสว่านอย่างไรเพื่อให้สามารถใช้งานนานและเสถียร
 • งบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณที่สามารถใช้สำหรับการซื้อดอกสว่าน เพื่อให้เลือกตามความเหมาะสม
 • ความปลอดภัย พิจารณาว่างานที่จะเจาะจำเป็นต้องใช้การป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมหรือไม่ เช่น ความปลอดภัยในการเจาะในพื้นที่ที่สามารถเกิดเสียงดัง หรือการใช้ดอกสว่านแบบไม่เก็บครีม

ความปลอดภัยและการบำรุงรักษา

ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ดอกสว่านในงานอุตสาหกรรมหรือการผลิต การปฏิบัติตามคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและความทนทานอายุการใช้งานนานขึ้นของดอกสว่าน อันจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตมีคุณภาพดีและประสิทธิภาพสูง

ความปลอดภัย

 • ป้องกันอุบัติเหตุ การบำรุงรักษาเพียงพอจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการใช้งาน เช่น การแตกหักของดอกสว่าน การเลื่อนมือไปใกล้ดอกสว่าน
 • การใช้งานในสภาพปลอดภัย ควรมีการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เช่น ใช้เครื่องมือป้องกันเศษวัสดุที่เกิดจากการเจาะ   
 • การเลือกดอกสว่านที่เหมาะสม เลือกดอกสว่านที่เหมาะสมสำหรับงานและวัสดุที่คุณต้องการเจาะ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการหักหรือการชำรุดของดอกสว่าน

การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อให้ดอกสว่านมีอายุการใช้งานที่ยาวนานคงคุณภาพในการเจาะ ช่วยให้การใช้งานดอกสว่านปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 • การลดอุณหภูมิดอกสว่าน  หลังจากใช้ดอกสว่านเสร็จสิ้น ควรทำความสะอาดดอกสว่านโดยการลดอุณหภูมิดอกสว่านที่เกิดขึ้นจากการเจาะ ซึ่งช่วยลดความแข็งตัวของวัสดุที่ติดอยู่บนดอกสว่าน
 • การลับคมดอกสว่าน หากดอกสว่านมีการสึกหรอจากการใช้งานให้ทำการลับคมดอกสว่านดอกสว่าน เพื่อรักษาความแม่นยำในการเจาะ
 • การเจาะด้วยความเร็วที่ถูกต้อง ความเร็วในการเจาะต้องเหมาะสมกับวัสดุและขนาดของดอกสว่าน เพื่อป้องกันการชำรุด ก่อนเวลาอันควร
 • การใช้ถุงมือในการเก็บรักษา ทำการใส่ถุงมือในการหยิบจับดอกสว่านที่เป็นคาร์ไบด์เมื่อเก็บรักษา เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับดอกสว่าน
 • การจำกัดอัตราการเร่งดอกสว่าน การเร่งดอกสว่านที่มากเกินไปอาจทำให้ดอกสว่านหักหรือมีอายุการใช้งานที่สั้นลง จึงควรจำกัดอัตราการเร่งดอกสว่านให้เหมาะสม
 • การเก็บรักษาในที่แห้งและไม่โดนแสงแดด การเก็บรักษาดอกสว่านให้หลีกเลี่ยงที่ซึ่งมีความชื้นสูงหรือถูกแดดแรง เนื่องจากความชื้นและแสงแดดอาจทำให้เกิดการสนิมและการสลาย

สรุป

วิธีเลือกดอกสว่านที่ถูกต้องและตรงกับการใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เพื่อให้การเจาะหรือการผลิตเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และปลอดภัย โดยเริ่มจากการรู้จักประเภทและคุณสมบัติของดอกสว่าน รวมถึงการวิเคราะห์งานและความต้องการ  ซึ่งช่วยให้การเลือกใช้ดอกสว่านเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับงานที่ต้องการทำในอุตสาหกรรมการผลิต

หากสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากสุมิพล สามารถติดต่อได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 สุมิพลมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่

สินค้าและบริการด้านเครื่องจักรกลจากสุมิพล

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ การเลือก CNC Machines, Cutting Tools, Tooling Systems รวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ และการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับประบวนการผลิตชิ้นงาน ให้คำปรึกษางานออโตเมชั่น อุปกรณ์ IoT หรือ IoT Architecture รวมไปถึงการวินิจฉัยไลน์การผลิตจากหน้างานจริง เพื่อพัฒนาวางแผนปรับปรุง ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

บริการทดสอบการตัดชิ้นงาน

สุมิพลให้บริการทดสอบกระบวนการตัด ณ สถานประกอบการ โดยครอบคลุมถึงการตรวจสอบสภาพการสึกหรอบนปลายคมตัดของเครื่องมือ และวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ได้ความคุ้มค่าและยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานสูงสุดของเครื่องมือ โดยทำการทดสอบเปรียบเทียบกับเครื่องมือเดิมที่ใช้ปัจจุบัน อ่านข้อมูลเพิ่มเติม