เครื่องจักร CNC

เครื่องจักรกลระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) เป็นเครื่องจักรกลมาตรฐานในอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยความแม่นยำ ความรวดเร็ว และการใช้งานง่าย ถึงแม้ข้อผิดพลาดจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกระบวนการที่ใช้แรงงานมนุษย์ แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้กระบวนการผลิตนั้นช้าลง และเกิดความเสียหาย หากไม่ได้รับการตรวจสอบแก้ไขอาจนำไปสู่การการผลิตที่มีคุณภาพลดลง  ซึ่งระบบควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสามารถขจัดข้อผิดพลาดเหล่านี้ โดยมีวิธีการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพของเครื่องจักร CNC ที่ผู้ประกอบการผลิตสามารถทำได้ ดังนี้

ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนเริ่มกระบวนการผลิต

หลายคนมักคิดว่าการตรวจสอบคุณภาพนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการผลิต แม้การตรวจสอบคุณภาพสุดท้ายจะเป็นสิ่งจำเป็น แต่การควบคุมคุณภาพควรเริ่มตั้งแต่ต้นสามารถป้องกันการสูญเสียได้ ต่างจากการระบุข้อผิดพลาดที่เกิดหลังจากการใช้งานเครื่องจักรที่เป็นการกู้คืนต้นทุน การตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ ถึงแม้ว่าระบบเครื่องจักร CNC สามารถกำจัดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำสูง แต่หากมีการทำงานร่วมกับวัสดุที่มีคุณภาพต่ำ หรือ มีตำหนิ อาจส่งผลในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ำออกมาได้  

เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเหล่านี้ พนักงานต้องตรวจสอบคุณภาพวัสดุเบื้องต้นก่อนที่จะทำการผลิต เช่น  รอยแตก จุดบกพร่อง หรือตำหนิอื่นๆ การจัดหาวัสดุจากซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้สามารถช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุได้มาก เพื่อให้พนักงานสามารถใช้เครื่องจักร CNC ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การใช้เครื่องจักร CNC ที่เหมาะสม

เครื่องจักร CNC ทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในลักษณะเดียวกัน และผู้ประกอบการผลิตควรพิจารณาถึงเรื่องนี้เมื่อการควบคุมคุณภาพของเครื่องจักร CNC มีการใช้งานที่ไม่เหมาะกับการผลิตที่กำหนด อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ดังนั้น ควรวิเคราะห์กระบวนการผลิตตั้งแต่วัสดุหรือชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนมากๆ ก็ควรจะใช้เครื่องจักร CNC ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

การใช้การตรวจสอบบนเครื่องจักร

เครื่องจักร CNC

การตรวจสอบคุณภาพจะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทำงานของเครื่องจักร CNC โดยอุปกรณ์ที่เรียกว่าระบบตรวจสอบเครื่องมือ ซึ่งจะเชื่อมต่อกับเครื่องจักร CNC และตรวจสอบคุณภาพขณะทำงาน การตรวจสอบบนเครื่องจักรนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตสามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และป้องกันข้อผิดพลาดในการผลิตขั้นสุดท้าย

กระบวนการตรวจสอบด้วยการใช้ระบบตรวจจับบนเครื่องจักรจะไม่แทรกแซงกระบวนการทำงานเครื่องจักร ดังนั้น การเพิ่มระบบตรวจจับเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ สิ่งที่ระบบตรวจจับจะทำ คือ การเปลี่ยนเส้นทางของเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบในเวลาจริง โดยการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้น สามารถป้องกันข้อผิดพลาดที่มีระดับความรุนแรงได้ ช่วยลดจำนวนชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่อง หรือ คุณภาพต่ำในขั้นตอนต่อไป

นอกจากการลดของเสียแล้ว การตรวจสอบบนเครื่องจักรยังช่วยลดการขัดข้องในกระบวนการควบคุมคุณภาพด้วย โดยการตรวจสอบความเป็นประสิทธิภาพในการดำเนินงานเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ ระบบตรวจจับเครื่องจักรช่วยป้องกันการทำงานซ้ำ ลดเวลาในการงานทั้งหมด และสร้างคุณภาพที่สม่ำเสมอมากขึ้น โดยลดการหยุดชะงักจากการตรวจสอบคุณภาพเมื่อสิ้นสุดสายการผลิต

การจ้างงานจากภายนอก (Outsourcing) ต้องมีใบรับรอง

ไม่ใช่ทุกโรงงานที่ดำเนินงานด้วยเครื่องจักร CNC เองภายในองค์กร แต่การควบคุมคุณภาพยังคงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานจากภายนอกมีคุณภาพสูง บริษัทต่างๆ ควรมองหาผู้ขายที่มีใบรับรองที่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม แต่อย่างน้อยผู้ขายทั้งหมดควรปฏิบัติตาม ISO 9001 ซึ่งเป็นใบรับรองการจัดการคุณภาพทั่วไป

การได้รับใบรับรองเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ขายจะป้องกันข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ทั้งหมดในร้อยละ 100 แต่มันลดความเสี่ยงลงได้ การที่จะได้รับใบรับรองนั้นต้องมีมาตรฐานที่เข้มงวด ดังนั้น เป็นแนวทางที่เชื่อถือได้สำหรับคู่ค้าในการผลิตคุณภาพ ซึ่งผู้ประกอบการใดที่มีการจ้างภายนอกสำหรับกระบวนการเครื่องจักร CNC ควรเข้าใจมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนี้

การควบคุมคุณภาพเครื่องจักร CNC ที่เชื่อถือได้

เครื่องจักร CNC

ระบบควบคุมคุณภาพ CNC ที่ได้รับการปรับปรุงจะช่วยลดของเสียและส่งผลให้การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น ผู้ประกอบการผลิตยังสามารถลดค่าใช่จ่ายจากการซ่อมบำรุงได้ การควบคุมคุณภาพที่ไม่ดีอาจให้ผลตรงกันข้าม ซึ่งทำให้ส่วนนี้เป็นจุดโฟกัสที่สำคัญสำหรับการทำงานของเครื่องจักร CNC 

สรุปผล

เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ สามารถรับประกันได้ว่าการปรับปรุงการควบคุมคุณภาพของเครื่องจักร CNC นั้น จะมีความแม่นยำ มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ประกอบการผลิตที่ใช้เครื่องจักรนั้นปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสูงเท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก :  Here’s How to Improve Quality Control in CNC Machining

บริการวินิจฉัยกระบวนการผลิต

สุมิพลให้บริการวินิจฉัยกระบวนการขึ้นรูปโลหะจากผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงผลผลิต ลดเวลาและลดต้นทุน นำเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นสายการผลิตเดิมหรือการเริ่มสายการผลิตใหม่ 

หากสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากสุมิพล สามารถติดต่อได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 สุมิพลมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่