ที่อยู่ – Sumipol

LOCATIONS

Get closer, better service

สำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์

284 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2762-3000 โทรสาร. : 0-2762-3030

สำนักงานภาคตะวันออก ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี

700/223 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 038-930-888 โทรสาร : 038-930-880

สำนักงานภาคตะวันออก ระยอง

Under construction commencement on early 2019

Amata City Industrial Estate Rayong