เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566  สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จำนวน 84 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของคณะครูและนักเรียนให้มีความรู้และความเข้าใจในด้านอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC  นายบรวิทย์ สมทรัพย์ รองผู้จัดการฝ่ายขาย และ นายวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พร้อมนำชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)