เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ อาจารย์วศิน ภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ และ อาจารย์บวรภูเบศวร์ ภูพาดนา สาขาวิชาสหวิทยาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในโอกาสนำคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติ อิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น  ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิชาการ ภาษา วัฒนธรรม และระบบการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 17 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line ชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติและระบบการผลิตแบบดิจิทัลต่าง ๆ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)