Big Daishowa Seiki

Base Master Series – เซ็นเซอร์ชดเชยเครื่องมือตัด

  • การตรวจจับตำแหน่งปลายและระยะออฟเซ็ตของชิ้นงานอย่างรวดเร็ว
  • มีซีรีส์จำนวนมากมายรองรับชนิดวัสดุและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือหลากหลายประเภท

แบบสอบถาม

Product Name : Base Master Series – เซ็นเซอร์ชดเชยเครื่องมือตัด