Big Daishowa Seiki

Mega Micro Chuck – หัวจับแบบคอลเล็ท สำหรับทูลขนาดเล็ก

การออกเเบบนัทให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเพียง ∅10mm ช่วยลดอุปสรรคการกีดขวางของจิ๊กเเละชิ้นงาน

ตัวนัทออกแบบให้มีขนาดเล็กเพียง 10mm


การออกแบบที่เรียวเล็กช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการชน

เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการผลิตแม่พิมพ์ขนาดเล็ก

ที่ต้องการทั้งความเร็วสูงและความเที่ยงตรงสูง

 

 

 

 

การออกแบบให้มีรูปร่างเรียวเล็กช่วยลดการกีดขวาง


“แบบตรง” เหมาะอย่างยิ่งในพื้นที่

แคบมาก “แบบเทเปอร์” เพิ่มความ

แข็งแรงให้สูงขึ้น

 

 

 

 

ความเที่ยงตรงของคอลเล็ท: ต่ำกว่า 1μm ที่โคน


การออกแบบเทเปอร์และไกด์รูปทรงกระบอกอย่างกะทัดรัดอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทำให้ได้ความเที่ยงตรงที่เสถียรในระดับต่ำกว่า 1μm ที่โคน

 

 

นัทรุ่น Micro Seal สำหรับปล่อยน้ำหล่อเย็น


สามารถใช้คอลเล็ทรุ่นมาตรฐานร่วมกับนัทรุ่น Micro

Seal เพื่อปล่อยน้ำหล่อเย็นทางปลายเครื่องมือตัด

(เฉพาะรุ่น 6S, 8S)