Mitutoyo

Quickmike ดิจิทัลไมโครมิเตอร์ แบบแกนวัดไม่หมุน

Quickmike ดิจิทัลไมโครมิเตอร์ แบบแกนวัดไม่หมุน ทำให้มีการเคลื่อนที่เร็วกว่ารุ่นมาตรฐาน มีอัตราการหมุน 1 รอบ/10 mm ซึ่งทำได้เร็วกว่าอุปกรณ์มาตรฐานถึง 20 เท่า

Quickmike ดิจิทัลไมโครมิเตอร์ แบบแกนวัดไม่หมุน ทำให้มีการเคลื่อนที่เร็วกว่ารุ่นมาตรฐาน

 • ด้วยอัตราการหมุน 1 รอบ/10 mm ซึ่งทำได้เร็วกว่าอุปกรณ์มาตรฐานถึง 20 เท่า
 • มีระดับมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและความชื้น (IP65) ช่วยให้สามารถใช้ในพื้นที่การผลิตที่มีการฉีดน้ำหล่อเย็น
 • ระบบสเกล ABSOLUTE Linear จะไม่เกิดความผิดพลาดของตัวเลขที่แสดงค่าในกรณีที่เลื่อน หรือหมุนอย่างเร็ว
 • ช่วงการวัดที่กว้างกว่าถึง 30 มม. เมื่อเทียบกับไมโครเมตรมาตรฐาน 25 มม.

 

 

 

 • SR44 (1 pc.) 938882 สำหรับการตรวจสอบการทำงานเริ่มต้น (อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน)
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่: ประมาณ 5 ปีภายใต้การใช้งานปกติ
 • ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 18,000 ชั่วโมง (1 ปีก่อนรุ่น 293-667/68/69/77/78/79)
 • มาตรฐานความยาว: เซ็นเซอร์ประจุไฟฟ้าสถิตสัมบูรณ์
 • อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน: มาตรฐานการตั้งค่า 1 pc. (ยกเว้นรุ่นช่วงการวัด 0 ถึง 30 มม. (0 ถึง 1.2 นิ้ว)
 • ความเร็วในการตอบสนองสูงสุด: ไม่มีขีดจำกัด
 • แกนหมุนที่ใช้งานง่าย แม้ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทำการวัดได้อย่างแม่นยำ