Big Daishowa Seiki

Tooling Cleaner – อุปกรณ์ทำความสะอาดเทเปอร์ของหัวจับ

สำหรับแท่งยึด / สำหรับเจ็ทผ่านเครื่องมือทำความสะอาด

  • อนุภาคและน้ำมันบนทั้งเทเปอร์และหน้าแปลนของตัวจับยึดเทเปอร์ 7/24 จะถูกกำจัดออกได้อย่างง่ายดาย
  • สำหรับด้าม BBT/BT