Sumitomo

SEC-Sumi Dual Mill DMSL series / DMSW series – หัวกัดอัตราป้อนสูงที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับการกัดหยาบ

การใช้วัสดุคุณภาพสูงเป็นพิเศษในการผลิต ทำให้เม็ดมีดใช้งานได้ทั้งสองด้าน  4 มุม (LNMU) หรือ 6 มุม (WNMU) คมตัดรูปโค้งช่วยลดแรงตัดให้น้อยที่สุด การตัดเฉือนที่มีประสิทธิภาพสูงที่อัตราการป้อนสูงสุดต่อฟัน 3.5 mm./t.  ขณะนี้มีรุ่น DMSL ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กให้เลือกใช้แล้ว

SEC-Sumi Dual Mill DMSL series / DMSW series

สําหรับอัตราป้อนสูงพิเศษและการตัดความลึกสูง

เม็ดมีดคมตัดโค้งที่ช่วยให้สามารถตัดมุมที่มีเล็กลง เพิ่มความลึกในการตัดได้มากขึ้น และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อัตราป้อนสูงสุดถึง 3.5 มม./ฟัน

เม็ดมีดสองหน้า 6 มุมหนา 7 มม. ช่วยประหยัดและลดค่าใช้จ่าย

การใช้อัตราการป้อนที่สูง 2.0 มม./ฟัน หรือสูงกว่า โดยยังคงควบคุมความเรียบพื้นผิวที่ดี โดยไม่จำเป็นต้องใช้เม็ดมีด Wiper