เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทำขึ้น ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่ม “Big Brother” 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันไทย-เยอรมัน, บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด, บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด, บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย CRDC-FC  ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดย ดร.สมจิณณ์ พิลึก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน สำหรับบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนาม ท่ามกลางคณะผู้บริหารของทุกหน่วยงานและผู้แทนจากหน่วยราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน   วัตถุประสงค์ในการทำบันทึกข้อตกลง เพื่อร่วมกันสนับสนุนการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม ดูงาน ให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิรูปประเทศไทยยุค 4.0 ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่ม นำเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งงานวิจัยมาใช้กับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการในระดับ SMEs และ Start up ให้มีองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเพื่อแข่งขันกับตลาดโลกได้   หลังจากพิธีลงนามเสร็จสิ้น ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (SMEs - Industry Transformation Center 4.0 @Amata City Chonburi IE) ที่ตั้งอยู่ภายในอาคารอมตะเซอร์วิสเซนเตอร์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี พร้อมชมบูธนิทรรศการที่บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนำมาจัดแสดง และให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของบริษัทสุมิพลฯที่ได้นำเสนอข้อมูลการฝึกอบรมของ “สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล” (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTec) ซึ่งเป็นสถาบันด้านการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานเพื่ออุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ที่ใกล้จะเปิดดำเนินการเร็ว ๆ นี้