เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรม "Smart Training Center" และห้องนิทรรศการ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ในโอกาสสถาปนา 23 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ย้ำเจตนารมย์เดินหน้าสร้างศักยภาพแรงงาน รองรับนโยบายรัฐ และการรวมตัวเป็น AEC   พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรม ณ อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าจะให้บริการอบรมคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาในกลุ่มประเทศ AEC และในโอกาสเดียวกันได้เปิดห้องนิทรรศการ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ ที่รวบรวมพระอัจฉริยภาพงานช่างที่พระองค์ทรงงาน โดยบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย : The Father of Thai Skill Standard" เปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทยได้เห็นและน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายต่อการช่างไทย นับเป็นคุณค่าเอนกอนันต์ควรค่าแก่การจารึกไว้ในความทรงจำ พระบรมสาทิสลักษณ์ชุดนี้เป็นภาพสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ เทคนิคซีเปีย (Sepia) เขียนจากพระบรมฉายาลักษณ์ต้นฉบับขาว-ดำ โดยนายจิระพันธ์  อุลปาทร ประธานกรรมการ ได้รังสรรค์ขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 มอบหมายให้นายกิตติ พลศักดิ์ขวา ศิลปินฝีมือเยี่ยมที่มีความชำนาญในการเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการเฉพาะ และได้นำไปประดิษฐาน ณ สถานที่ราชการและสถาบันเอกชนหลายแห่ง ช่วงก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาปลายปีที่แล้ว พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ทำพิธีรับมอบและกล่าวขอบคุณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ได้นำพระบรมสาทิสลักษณ์อันทรงคุณค่าชุดนี้มาประดิษฐาน ณ ห้องนิทรรศการฯของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ให้ผู้ที่มาใช้บริการได้มีโอกาสชื่นชมอย่างใกล้ชิดต่อไป   ท่านรัฐมนตรีฯกล่าวต่อว่า การเปิดศูนย์อบรมฯ ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่ในอาชีพแรงงานแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ เพื่อการมีรายได้ที่มั่นคง และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเน้นการฝึกอบรมทักษะฝีมือให้กับประชาชน เพื่อให้เป็นแรงงานฝีมือ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล   นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เผยว่า ในวันนี้นอกจากจะมีพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรม Smart Training Center และห้องนิทรรศการพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยแล้ว ยังเป็นการสถาปนากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครบรอบ 23 ปี ในการให้บริการประชาชน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมฯได้ให้บริการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ให้แก่ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ และที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ฝึกยกระดับฝีมือในสถานประกอบกิจการ และเพื่อการเปลี่ยนอาชีพงานสำหรับบุคคลทั่วไป ในงานนี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงแรงงานและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในพิธีอย่างคับคั่ง