วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมนำคณะผู้บริหาร กสอ. และสื่อมวลชนจาก 10 สำนักข่าว เยี่ยมชม “สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล” (Sumipol Institute of Manufacturing Technology) เรียกย่อว่า “สถาบัน SIMTec” โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท เครือสุมิพล จำกัด นายทองพล อุลปาทร ผู้อำนายการสถาบัน SIMTec ร่วมให้ข้อมูล อธิบายความเป็นมา และวัตถุประสงค์ความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมพาคณะเยี่ยมชมสถานที่ ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเสร็จสิ้นใกล้จะเปิดดำเนินการเร็วๆ นี้   บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2531 เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง พร้อมบริการครบวงจร ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดล้วนเป็นแบรนด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ได้รับความเชื่อถืออย่างแพร่หลาย ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิตของไทยอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างถูกต้องให้แก่ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะ 10 ปีหลังได้ขยายความร่วมมือไปยังองค์กรภาครัฐและเอกชนอื่น รวมทั้งภาคการศึกษา เพื่อยกระดับทักษะฝีมือและสร้างกำลังแรงงานรองรับอุตสาหกรรมของประเทศที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว   จากการที่ภาครัฐได้ประกาศโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC เมื่อปี 2559 เพื่อดึงดูดการลงทุนครั้งสำคัญ กำหนดแนวทางสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ 10 S-curve ซึ่งต่อมาได้เพิ่มอีก 2 S-curve รวมเป็น 12 S-curve ถือเป็นเมกกะโปรเจ็คที่ใช้งบประมาณมหาศาลพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งสถาบัน SIMTec ซึ่งเป็นศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้มิติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ใดมาก่อน โดยความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ 14 หน่วยงาน (ตามรายชื่อแนบ) และผู้ผลิตเครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือชั้นนำระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น นำเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์เข้ามาติดตั้ง เพื่อใช้ในการสาธิตและฝึกอบรมภาคปฏิบัติใน Workshop ขนาดใหญ่ (Learning Factory) พร้อมหลักสูตรตามความชำนาญของผู้ผลิตแต่ละสาขา เน้นหนักงาน 3 ด้าน คือ กระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Machining Solutions) ระบบการวัดละเอียดด้านมิติ (Measuring Solutions) และงานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Factory Automation & IoT) สอดรับตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม   ในการนี้ กสอ. ก็เป็นหนึ่งใน 14 หน่วยงานดังกล่าว ประจวบเหมาะกับ กสอ. ได้ร่วมมือกับบริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น (Denso Corporation) ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งสถาบัน Lean Automation System Integrators (LASI) ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ เมื่อปี 2560 ภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทย นำองค์ความรู้และระบบเครื่องจักรกล หุ่นยนต์ เกี่ยวกับกระบวนการ Lean Automation โดยได้จัดการฝึกอบรมแก่สถานประกอบการไปหลายรุ่น มีตัวอย่างความสำเร็จนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทำให้อุตสาหกรรมก้าวสู่ยุค 4.0 เร็วขึ้น ในการนี้ทั้ง 3 ฝ่าย คือ กสอ. Denso และ SIMTec จึงตกลงร่วมมือกันจัดตั้งสถาบัน LASI แห่งที่สองขึ้นในพื้นที่ EEC ณ สถาบัน SIMTec จังหวัดระยอง ซึ่งเมื่อรวมกับหลักสูตรในสาขาอื่นอีกมากของสถาบัน SIMTec ก็เป็นที่มั่นใจได้ว่าสถาบัน SIMTec จะเป็นศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ มีมาตรฐานและความทันสมัยสูงสุด สามารถพัฒนาบุคลากรของชาติอันจะก่อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่อุตสาหกรรมไทยตามนโยบายของรัฐ ที่จะพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคต