เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 คุณวิชัย ศรีมาวรรณ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มบริษัทสมบูรณ์และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด โดยมีคุณจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกขาย และแผนกบริการลูกค้า ให้การต้อนรับและนำชมหน่วยงานต่างๆ ศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด คลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์     วัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมเพื่อเป็นการประเมินศักยภาพผู้ผลิตและจัดจำหน่ายด้านเครื่องมืออุตสาหกรรม ที่มีสินค้าจำนวนมากทั้งชนิดและรายการ เพื่อการคัดสรรบริษัทที่สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันในการรองรับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันและอนาคต