ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นศูนย์ฝึกอบรมศิลปาชีพให้กับเกษตรกรและราษฎรที่ยากจนจากทั่วประเทศรวมทั้งผู้พิการด้วย ได้เปิดการอบรมศิลปาชีพในด้านศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ช่างเกษตรกรรม ช่างศิลปประดิษฐ์ อาหารและโภชนาการ และ อาชีพเสริมให้กับเกษตรกรจากทุกภูมิภาคของประเทศ   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดฝึกอบรมขึ้นเป็นพิเศษให้แก่คณะครู อาจารย์ และนักเรียน จำนวน 32 คน ในหลักสูตร “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร โดยมีอาจารย์ชัชวาล ลางดี กรรมการบริหารศูนย์ศิลปาชีพฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม พร้อมนี้บริษัท สุมิพลฯ ได้มอบแผนภูมิสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับเครื่องมือวัดด้านมิติจำนวน 1 ชุด 6 ภาพ ของ “Mitutoyo” ผู้ผลิตชั้นนำของโลก ซึ่งบริษัท สุมิพลฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งในประเทศไทย ให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพฯด้วย     จากการฝึกอบรมในครั้งนี้พบว่าเครื่องมือวัดประเภทไมโครมิเตอร์ (Micrometer) ที่ได้รับบริจาคจากบริษัทผู้มีจิตศรัทธา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน มีสภาพไม่สมบูรณ์ขาดความเที่ยงตรงแม่นยำในการวัด ทางบริษัท สุมิพลฯ จึงได้รับเครื่องมือมาดำเนินการซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ และปรับแต่งใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ แต่สามารถทำให้สมบูรณ์ได้เพียง 20 ตัว (คิดเป็นมูลค่า 12,000 บาท) ทำให้ศูนย์ศิลปาชีพฯสามารถประหยัดงบประมาณได้มาก และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ทางบริษัทฯโดยคุณพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า และคุณสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัด ได้ส่งมอบเครื่องมือวัดคืนให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพฯ มีอาจารย์ทวีสิทธิ์ วิจิตรขจี หัวหน้าแผนกช่างโลหะ เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งอาจารย์ทวีสิทธิ์ได้กล่าวขอบคุณมายังบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และได้มอบบ้านทรงไทยจำลองให้เป็นที่ระลึกพร้อมหนังสือขอบคุณจาก ฯพณฯ องคมนตรี นายธานินทร์ กรัยวิเชียร รองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วย