บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 60 คน ณ สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของบริษัทฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้และพาเยี่ยมชมบริษัทในส่วนของคลังสินค้าฯ และโชว์รูมของมิตูโตโยด้วย