[:en] [:th]   การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติสาขามาตรวิทยาด้านมิติ ของวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561     การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติสาขามาตรวิทยาด้านมิติ ของวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ เป็นเวทีสำหรับนักเรียนนักศึกษาแสดงทักษะฝีมือเกี่ยวกับการวัดละเอียดชิ้นงานที่มีความหลากหลายในระบบมาตรวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพตามมาตรฐานสากลการแข่งขันระดับชาติถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและนวัตกรรมการเรียนการสอนระหว่างเครือข่ายของวิทยาลัยเทคนิคที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันไทย – เยอรมัน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนร่วมเป็นกรรมการจัดการแข่งขัน กำหนดข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมและตัดสิน ตลอดจนการจัดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบแข่งขันด้วย การแข่งขันฯจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี มีทีมที่ผ่านการแข่งขันคัดเลือกจากระดับภาค 5 ภาค ภาคละ 3 ทีม รวมเป็นทีมเข้าเเข่งขันจำนวน 15 ทีม     ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ทีมวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้ชนะทั้ง 3 ทีม         วิชามาตรวิทยาด้านมิติ ถือเป็นกระบวนการ สำคัญยิ่งในระบบควบคุมคุณภาพในปัจจุบัน มีการจัดการแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติสำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในระดับต่างๆ เป็นประจำ   บริษัท สุมิพล คอร์ ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายแต่งตั้งเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติของ MITUTOYO ผู้ผลิตชั้นนำของโลก ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดเครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับการแข่งขันรวมถึงการเป็นกรรมการควบคุมตัดสินมาอย่างยาวนาน กิจกรรมนี้ถือเป็นความสำเร็จและเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ภาคการศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับวงการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมซึ่งกำลังเดินหน้าสู่ยุค 4.0[:]