การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขามาตรวิทยามิติ เป็นเวทีให้นักเรียนนักศึกษาแสดงทักษะฝีมือเกี่ยวกับการวัดชิ้นงานที่มีความสลับซับซ้อนในระบบมาตรวิทยาตามมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างเครือข่ายของวิทยาลัยเทคนิคที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กำหนดข้อสอบภาคปฏิบัติ สนับสนุนชิ้นงาน และเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่ใช้ในแข่งขัน จัดขึ้นในรอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ แบ่งเป็นแต่ละภาค จำนวน 5 ภาคโดยคัดผู้ชนะเพียง 2 ทีมของแต่ละภาค ดังนี้  
  • 1. ภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 33 ทีม
  • ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้เเก่ ทีมวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล  
  • 2. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 14 ทีม
  • ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้เเก่ ทีมวิทยาลัยเทคนิคน่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวิทยาลัยเทคนิคลำปาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
  • 3. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 ทีม
  • ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้เเก่ ทีมวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมวิทยาลัยเทคนิคตรัง  
  • 4. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561ณ วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 18 ทีม
  • ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้เเก่ ทีมวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมวิทยาลัยเทคนิคตราด  
  • 5. ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 13 ทีม ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้เเก่ ทีมวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี   การแข่งขันในระดับชาติ กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวได้ต่อไป   วิชามาตรวิทยาด้านมิติ เป็นกระบวนการสำคัญยิ่งในระบบควบคุมคุณภาพในปัจจุบัน มีการจัดการแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติสำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในระดับต่างๆ เป็นประจำ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายแต่งตั้งเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติของ MITUTOYO ผู้ผลิตชั้นนำของโลก ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการแข่งขันรวมถึงการเป็นกรรมการควบคุมตัดสินมาอย่างยาวนาน กิจกรรมนี้ถือเป็นความสำเร็จและเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ภาคการศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับภาคการศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ยุค 4.0