สาขางานวัดละเอียด ระดับ ปวช. และสาขาทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562
  บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ สำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแล้ว ปัจจุบันระบบมาตรวิทยาด้านมิติเป็นกระบวนการที่มีบทบาทมากที่สุดในการควบคุมคุณภาพ และได้ถูกบรรจุเข้าสู่การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติมาตั้งแต่ปี 2555   การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งนี้ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันไทย-เยอรมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ โดยร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเทคนิค คณะทำงานสนับสนุนข้อสอบทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งจัดเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน ตั้งแต่การคัดเลือกทีมผู้เข้าแข่งขันจาก 5 ภาค เพื่อให้ได้ตัวแทนระดับภาคๆละ 3 ทีม รวมเป็นจำนวน 15 ทีม โดยการแข่งขันรอบสุดท้ายจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า   สาขางานวัดละเอียด ระดับ ปวช.
  • ทีมชนะเลิศ คือ ทีมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีมวิทยาลัยเทคนิคตราด
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีมวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
  สาขามาตรวิทยา ระดับ ปวส.
  • ทีมชนะเลิศ คือ ทีมวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีมวิทยาลัยเทคนิคน่าน
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีมวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
  ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้แทนจากบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมมอบรางวัลให้กับทีมผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ระดับ โดยทีมชนะเลิศได้รับเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ทีมละ 2 ตัว พร้อมทั้งบัตรกำนัลมูลค่า 5,000 บาทในการซื้อสินค้ามิตูโตโย ส่วนทีมรองชนะเลิศทั้ง 2 ทีม ได้รับเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ทีมละ 2 ตัว อนึ่งการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติบริษัท สุมิพลฯ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายแต่งตั้งเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติของ MITUTOYO ผู้ผลิตชั้นนำของโลก ยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนกิจกรรมที่สำคัญของชาติในการพัฒนาทักษะให้นักเรียนนักศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล