อลังการ! การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติรอบชิงขนะเลิศ ครั้งที่ 25 (World Skills Thailand 2014) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นเวทีสำหรับแสดงความสามารถด้านทักษะฝีมือในการประกอบวิชาชีพ พร้อมมอบโล่สถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2556 ณ ฮอลล์ 2 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยนายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ   ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวชื่นชมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้แรงงานไทยยกระดับฝีมือให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติของไทยได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องครั้งนี้เป็นครั้งที่ 25 จึงเชื่อได้ว่าคงเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนแล้ว ทั้งนี้การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้เยาวชนมีใจรักในงานอาชีพ และสนใจที่จะเข้ารับการเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ได้มาตรฐานสากล   นายนคร ศิลปะอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวรายงานว่า ในช่วงกว่า 40 ปีที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติอย่างต่อเนื่องรวม 24 ครั้ง และในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 25 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับเยาวชนได้แสดงความสามารถด้านทักษะฝีมือในการประกอบวิชาชีพที่ได้ฝึกฝนอบรมมาในแขนงต่าง ๆ มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 312 คนซึ่งเป็นเยาวชนมาจากหลากหลายสังกัด อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ประกอบอาชีพในปัจจุบันด้วย ผู้เข้าแข่งขันได้ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ มาเป็นตัวแทนภาคเข้าแข่งขันในสาขาต่าง ๆ รวม 24 สาขา อันได้แก่   การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 จำนวน 24 สาขา
1. เมคคาทรอนิกส์ 2. ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
3. เครื่องจักรกล CNC งานกลึง (Turning)* 4. เครื่องจักรกล CNC งานกัด (Milling)*
5. เทคโนโลยีงานเชื่อม 6. เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. อิเล็กทรอนิกส์ 8. เว็บดีไซน์
9. กราฟิกดีไซน์ 10. เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
11. เทคโนโลยียานยนต์ 12. ปูกระเบื้อง
13. ก่ออิฐ 14. อุตสาหกรรมไม้เครื่องเรือน
15. ต่อประกอบมุมไม้ 16. เทคโนโลยีระบบทำความเย็น
17. จัดดอกไม้ 18. แฟชั่นเทคโนโลยี
19. บริการอาหารและเครื่องดื่ม 20. แต่งผม
21. สีรถยนต์ 22. มาตรวิทยาการวัดด้านมิติ*
23. เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม 24. การประกอบอาหาร
*สาขาที่บริษัทฯให้การสนับสนุนการแข่งขันฯ     บรรยากาศระหว่างแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีเยาวชนนักศึกษาจากหลายสถาบัน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจมาเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันฯ ของเยาวชนทั้ง 24 สาขา เป็นจำนวนมาก โดยผู้ชนะการแข่งขันบางสาขาอาจได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติต่อไป     บริษัท สุมิพล จำกัด ในฐานะเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านฝีมือแรงงานเพื่อพร้อมรับกับอุตสาหกรรมและการลงทุนใหม่ ๆ จึงได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การแข่งขันระดับภาคทั่วประเทศ จนถึงการชิงชนะเลิศระดับประเทศ ทั้งด้านบุคลากรในการเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันและกรรมการตัดสิน โดยในปี 2557 นี้ ได้ร่วมกับผู้ผลิตชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ให้การสนับสนุนการแข่งขันฯใน 3 สาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม คือ 1.  สาขาเครื่องจักรกล CNC งานกลึง (Turning) โดยร่วมกับ Sumitomo Electric Hardmetal Manufacturing (Thailand), Ltd. สนับสนุนเครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขัน มูลค่า 150,000 บาท 2.  สาขาเครื่องจักรกล CNC งานกัด (Milling) โดยร่วมกับ OSG Thai Co., Ltd. สนับสนุนเครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขัน มูลค่า 150,000 บาท 3.  สาขามาตรวิทยาการวัดด้านมิติ (Dimensional Metrology) โดยร่วมกับ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด โดยการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการแข่งขันทั้งหมด ตลอดตั้งแต่การแข่งขันระดับภาคจนถึงรอบชิงชนะเลิศ รวมถึงการออกแบบชิ้นงานเพื่อการวัดร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และได้ร่วมกับ Mitutoyo Asia Pacific มอบรางวัลพิเศษแก่ทีมชนะเลิศ ซึ่งเป็นนักเรียนระดับอาชีวศึกษา 2 คน จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน และผู้ประสานงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค อีก 1 คน รวมเป็น 4 คนเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีการวัดที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาค ของ Mitutoyo Asia Pacific ประเทศสิงคโปร์ การแข่งขันในสาขานี้ถือได้ว่าเป็นสาขาที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมคุณภาพและโดยความร่วมมือของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฯเป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้มีการแข่งขันระดับชาติ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว   ปิดฉากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 อย่างสวยงาม การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ได้มีการประกาศผลการแข่งขันฯ ทั้ง 24 สาขา ในพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 ณ ฮอลล์ 2 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยนายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน ได้มีการมอบเหรียญรางวัลและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ 2 อันดับ ในแต่ละสาขา ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นสักขีพยานอย่างแน่นขนัด เป็นขวัญกำลังใจแก่ทีมผู้ชนะในการก้าวเดินต่อไปในสายอาชีพของตน   บริษัท สุมิพล จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาช้านาน อาจกล่าวได้ว่าเป็นบริษัทฯเดียวที่ดำเนินการด้านนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในสายอุตสาหกรรมการผลิตการควบคุมคุณภาพซึ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และมีส่วนใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ณ วันนี้ บริษัท สุมิพลฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถในการสร้างบุคลากรที่มีฝีมือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันรองรับกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทางบริษัทฯมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลาย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทรศัพท์ 0-2762-3000 ต่อ 1261 ได้ตลอดเวลา