บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแล้ว ในปี 2561 จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ก็ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันรวม 3 สาขา ได้แก่สาขาเครื่องจักรกล CNC (งานกัด) สาขาเครื่องจักรกล CNC (งานกลึง) โดยร่วมเป็นกรรมการผู้ตรวจวัดชิ้นงาน ส่วนอีก 1 สาขาคือสาขามาตรวิทยาด้านมิติ ได้ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันเป็นคณะอนุกรรมการเทคนิคและผู้ควบคุมการแข่งขัน รวมถึงจัดเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันทั้งหมด พิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน    
  การแข่งขันสาขามาตรวิทยาด้านมิติ เป็นการจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับภาคทั่วประเทศ โดยส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มาจากการแข่งขันระดับภาค 12 ภาคคัดทีมชนะเลิศแต่ละภาครวม 12 ทีม ส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นการคัดเลือกมาจากวิทยาลัยเทคนิค 5 ภาค ๆ ละ 3 ทีม รวมเป็น 15 ทีม รวมกันแข่งขันเพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศระดับชาติ ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏดังนี้     ผลการแข่งขัน • ชนะเลิศเหรียญทอง    ทีมวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา • รองชนะเลิศเหรียญเงิน    ทีมวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ • รองชนะเลิศเหรียญทองแดง    ทีมวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล • รางวัลชมเชย    ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมกันมอบรางวัลให้กับทีมชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ไปทัศนศึกษาดูงานที่ “ศูนย์เทคโนโลยีมาตรวิทยาของ บริษัท มิตูโตโย เอเซียแปซิฟิค ประเทศสิงคโปร์” รวมมูลค่า 100,000 บาท ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกปี โอกาสเดียวกันในพิธีปิดการแข่งขันฯวันที่ 21 มีนาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน ซึ่งรวมถึง บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยคุณทองพล อุลปาทร กรรมการบริหาร เป็นผู้รับมอบในฐานะที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องตลอดมา   บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมกับหน่วยงานที่เป็นผู้ผลิตในเครือข่ายและหน่วยงานอื่น ๆ ของภาครัฐและเอกชนเดินหน้าให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาบุคลากรของชาติให้เกิดคุณประโยชน์ต่อแวดวงอุตสาหกรรมต่อไป