บริษัท สุมิพล จำกัด ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จำนวน 130 คน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา ในการเข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (PrecisionDimensional Measuring Instruments) โดยในช่วงเช้าคณะครูและนักเรียนได้้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อรับฟังการบรรยาย เรื่องความสำคัญของระบบมาตรวิทยาและชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบของสถาบันฯ ในช่วงบ่ายเป็นการฝึกอบรม ณ บริษัท สุมิพล จำกัด ในหัวข้อการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ทันสมัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนรับฟังการชี้แจงการบริหารจัดการคลังสินค้า วัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ มีโอกาสได้สัมผัสกับเครื่องมือวัดหลักชนิดต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานในอาชีพของตน   โครงการ “ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเครื่องมือวัดฯ” ดังกล่าว เป็นหลักสูตร 1 วัน ที่บริษัทฯจัดให้กับสถาบันการศึกษาเน้นระดับอาชีวศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สถานศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อขอรายละเอียดที่แผนกบริการลูกค้า โทร. 0-2762-3000 ต่อ1262 ได้ตลอดเวลา