บริษัท สุมิพล จำกัด ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพนางรอง และวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโท จำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นการเข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Precision Dimensional Measuring Instruments) โดยในช่วงเช้าเป็นการฝึกอบรม ณ บริษัท สุมิพล จำกัด ในหัวข้อการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดในเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ทันสมัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนรับฟังการบรรยายการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยมีวิทยากรของบริษัทฯเป็นผู้บรรยาย มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และมีโอกาสได้สัมผัสกับเครื่องมือวัดหลักชนิดต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานในอาชีพของตน ในช่วงบ่ายคณะครูและนักเรียนได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่องมาตรวิทยาและชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบของสถาบันฯ   โครงการ “ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเครื่องมือวัดฯ” ดังกล่าว เป็นหลักสูตร 1 วันที่บริษัทฯจัดให้กับสถาบันการศึกษาเน้นระดับอาชีวศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สถานศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อขอรายละเอียดที่แผนกบริการลูกค้า โทร. 0‐2762‐3000 ต่อ 1262