บริษัท สุมิพล จำกัด ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นการเข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมในหัวข้อการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัทฯ รวมทั้งดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัด มีคุณจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มีผู้แทนจากสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมการฝึกอบรมนี้ด้วย ทีมงานวิทยากรของบริษัทฯ เป็นผู้บรรยาย มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และมีโอกาสได้สัมผัสกับเครื่องมือวัดหลักชนิดต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานในอนาคต โครงการ “ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเครื่องมือวัดฯ” ดังกล่าว เป็นหลักสูตร 1 วันที่บริษัทฯจัดให้กับสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สถานศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อขอรายละเอียดที่แผนกบริการลูกค้า โทร. 0‐2762‐3000 ต่อ 1262   บริษัท สุมิพล จำกัด ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นการเข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมในหัวข้อการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัทฯ รวมทั้งดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัด มีคุณจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มีผู้แทนจากสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมการฝึกอบรมนี้ด้วย ทีมงานวิทยากรของบริษัทฯ เป็นผู้บรรยาย มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และมีโอกาสได้สัมผัสกับเครื่องมือวัดหลักชนิดต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานในอนาคต     โครงการ “ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเครื่องมือวัดฯ” ดังกล่าว เป็นหลักสูตร 1 วันที่บริษัทฯจัดให้กับสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สถานศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อขอรายละเอียดที่แผนกบริการลูกค้า โทร. 0‐2762‐3000 ต่อ 1262