เมื่อวันที่ 19 และ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากภูมิภาคคันไซ และภูมิภาคชูโกกุ อาทิ นครโอซากา จังหวัดชิมาเน โอกายามา ฮิโรชิมา กว่า 40 คน  นำโดย นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุนนครโอซากา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology - SIMTec) ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ 14 หน่วยงาน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือชั้นนำของโลก โดยเฉพาะญี่ปุ่น นำเครื่องจักร อุปกรณ์มาติดตั้งเพื่อใช้ในการอบรมและสาธิตภาคปฏิบัติด้วย ซึ่ง คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการบริษัท เครือสุมิพล จำกัด ให้การต้อนรับ และคุณทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบัน SIMTec รวมทั้งพาคณะนักลงทุนเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องฝึกอบรมต่างๆ ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ห้อง Auditorium และ Smart Learning Factory ที่แสดงการทำงานของเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทันสมัย รวมถึงห้องฝึกอบรมระบบมาตรวิทยาของมิตูโตโย (Mitutoyo Institute of Metrology – MIM) ห้องเรียน Lean Automation System Integrator หรือ LASI ของ DENSO ห้องควบคุมระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ IoT พร้อมทั้งดูระบบการบริหารสินค้าคงคลังอันทันสมัย (Smart Warehouse) ของ TRUSCO ผุ้นำด้าน MRO ของญี่ปุ่ที่มีสินค้าหลายหมื่นรายการด้วย