ข่าวสารและกิจกรรม

อัพเดททุกข่าวสารและกิจกรรม ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต

21 ต.ค. 2562

คณะผู้บริหารฝ่ายผลิตและวิศวกรรม บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)

คณะผู้บริหารฝ่ายผลิตและวิศวกรรม บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เพื่อศึกษาเรียนรู้ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์ต่างๆในสายการผลิต และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทฯ