คณะผู้บริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เพื่อศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานของสถาบันในการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะฝีมือแรงงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา