ข่าวสารและกิจกรรม

อัพเดททุกข่าวสารและกิจกรรม ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต

18 ต.ค. 2562

คณะผู้บริหาร ผู้แทน และอาจารย์จาก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)

คณะผู้บริหาร ผู้แทน และอาจารย์จาก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562