เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2556 ณ ห้อง เอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบริการ ในงาน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556" จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านช่าง และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญถึงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   คุณนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานจัดงานโดยมี นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของ บริษัท สุมิพลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   ในโอกาสเดียวกัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มีการคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ประจำปี 2555 ซึ่ง   บริษัท สุมิพล จำกัด ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วย โดยคุณทองพล อุลปาทร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด เป็นตัวแทนบริษัทฯ ขึ้นรับโล่รางวัล ท่ามกลางผู้ร่วมงานคับคั่ง