เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ โรงแรมนิกโก้ ถนนทองหล่อ กรุงเทพฯ บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น แห่งประเทศญี่ปุ่น (Denso Corporation) ผู้นำในวงการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดสัมมนาครั้งสำคัญสำหรับผู้บริหารให้แก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ในหัวข้อ “เพิ่ม Productivity อย่างได้ผลด้วย Lean Automation” โดยการสนับสนุนของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา   คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้กล่าวว่า ในยุคแห่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เป็นปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็ว (Disruption) เกิดผลกระทบกับทุกวงการอุตสาหกรรม สถานประกอบการต่างต้องตื่นตัวรับสถานการณ์โดยเฉพาะการยกระดับกระบวนการผลิต ระบบ Automation และ IIoT เป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์นี้ได้   จากการที่ประเทศไทยได้กำหนดนโยบายพัฒนาประเทศสู่ยุค 4.0 เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น แห่งประเทศญี่ปุ่น (Denso Corporation) ผู้นำวงการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก โดดเด่นด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมมานานหลายทศวรรษ และเป็นผู้คิดค้นระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตแบบ “Lean Automation” ได้นำไปใช้งานในเครือข่ายทั่วโลกจนประสบความสำเร็จอย่างสูง ผู้บริหารระดับสูงของ DENSO ได้บินตรงมาแบ่งปันความรู้แก่พวกเรา ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา   อีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ คือการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น (Denso Corporation) ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งสถาบัน Lean Automation System Integrators (LASI) เมื่อปี 2560 ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ ผ่านความร่วมมือของรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทย เพื่อนำองค์ความรู้และระบบเครื่องจักรกล หุ่นยนต์ เกี่ยวกับกระบวนการ Lean Automation มาเผยแพร่ให้กับอุตสาหกรรมไทย โดยได้จัดการฝึกอบรมแก่สถานประกอบการชั้นนำของไทยไปแล้วหลายรุ่น เกิดความสำเร็จนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”   ต่อจากนั้นก็เป็นการบรรยายที่แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ     ช่วงที่ 1: การเพิ่ม Productivity อย่างได้ผลด้วย Lean Automation  
  • หัวใจหลักในการทำระบบอัตโนมัติให้สำเร็จของเด็นโซ่ โดย Katsuhiko Sugito, Executive Officer, Denso Corporation และ CEO, Denso Wave Incorporated
  • ผลการนำ Factory IoT มาพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โดย Toshihiro Inukai, Director, IoT Promotion Division, Denso Wave Incorporated
      ช่วงที่ 2: Lean Automation เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 ของไทย  
  • Lean Automation System Integrator (LASI) และกรณีศึกษาของบริษัทไทย โดย Kenshin Yokose, General Manager, Lean Automation Business Department, Denso International Asia Co., Ltd.
  • การเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม โดย คุณทองพล อุลปาทร กรรมการบริหาร บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)
    และปิดท้ายด้วยพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัทเด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หลังจากนั้นนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้กล่าวสรุปปิดการสัมมนา โดยได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง Denso และ สุมิพล ว่า   การสัมมนาพิเศษผู้บริหารเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย หวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Lean Automation ตามแนวทางและกระบวนการของเด็นโซ่ที่ประสบความสำเร็จในบริษัทเครือข่ายทั่วโลก เรื่องที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้กล่าวถึงสถาบัน LASI แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้น ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) กล้วยน้ำไท ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดังตัวอย่างความสำเร็จที่ผู้บรรยายได้ยกมาให้เห็นแล้ว DENSO ได้ตัดสินใจที่จะจัดตั้งสถาบัน LASI แห่งที่ 2 ขึ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTec) ตั้งอยู่ที่ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตามที่คุณทองพลได้กล่าวถึง พร้อมทั้งได้ประกาศเริ่มต้นการขยายบริการ Lean Automation เข้ามาสู่วงการอุตสาหกรรมไทยเป็นแห่งแรก โดย DENSO ได้จับมือกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำข้อตกลงความร่วมมือกัน ตั้งแต่บัดนี้หากสถานประกอบการใดต้องการปรึกษาหารือหรือสอบถามข้อมูลในการเดินหน้าสู่การปฏิรูปกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ สามารถติดต่อมายังสุมิพลได้ “เราจะจัดทีมไปสำรวจร่วมกับ DENSO พร้อมนำเสนอการจัดทำระบบ Lean Automation ตามประสงค์ ขอให้มั่นใจว่าสุมิพลและ DENSO สามารถเข้าไปช่วยขจัดข้อสงสัยนานับประการเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กับท่านได้ นอกจากนั้นท่านสามารถเข้าไปรับการฝึกอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องจักรกลที่ทันสมัยที่สถาบัน SIMTec รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมายตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนหลังจากพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในปลายเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งสุมิพลจะแจ้งให้ทราบ ตามลำดับ     การสัมมนาครั้งนี้มีผู้บริหาร ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต และผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมของหน่วยงานราชการ เข้าร่วมอย่างคับคั่งมากกว่า 200 คน จากการประเมินผลหลังการสัมมนาทุกคนต่างได้รับความรู้ในการเข้าถึงการพัฒนาผลิตภาพให้เกิดผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดย DENSO และสุมิพลพร้อมเดินหน้าเพื่อการพัฒนาการผลิตสู่ความก้าวหน้ายุคอุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป ในโอกาสเดียวกันได้มีการจัดบูธแสดงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รวมถึงบริษัทลีสซิ่งจาก BSL Leasing สังกัดธนาคารกรุงเทพ Krungsri Leasing สังกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ORIX Leasing เพื่อให้ข้อมูลสำหรับลูกค้าที่ต้องการเตรียมใช้บริการด้วย   ทั้งนี้ท่านที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง Lean Automation สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ดูแลงานบริษัทท่าน หรือนายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้ชำนาญการเทคนิควิศวกรรม แผนกวิศวกรรมบริการ โทรศัพท์ 0-2762-3000 ต่อ 1271 อีเมล [email protected]