เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศการในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology - SIMTec) โดยมีนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า และนายนรเศรษฐ์ คำบำรุง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ SIMTec เป็นตัวแทนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ ในงานสัมมนา “ความท้าทายด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในอนาคต” จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเมปิล กรุงเทพฯ มีนายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา ภายในงานประกอบด้วยหัวข้อการบรรยายหลายหัวข้อที่น่าสนใจ รวมทั้งการเสวนาในหัวข้อ “ผลสำเร็จจากความร่วมมือสู่สถานประกอบการ” มีผู้ร่วมงานมากกว่า 250 คน