สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดงานเปิดตัวโครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน” (Education to Employment: Vocational Boot Camp) ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานครเมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดเเละได้รับเกียรติจาก Dr. Gatot Hari Priowirjanto ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization) หรือ S EAMEO พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สถานประกอบการ สถานศึกษาอาชีวะ คณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีกว่า 300 คน   ภายในงานได้มีการแสดงตัวอย่างการจัดฝึกอบรมเชิงสาธิต หลักสูตร “การควบคุมระบบคุณภาพด้านมิติ”โดยแผนกวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และบริษัทสุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมบูธจัดแสดงการฝึกอบรมฯ เเละรับฟังการอธิบายในด้านเทคนิคจากทีมวิทยากรของสุมิพลฯด้วยความสนใจ