ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.(สอศ.) ร่วมด้วย คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณพินัย ศิรินคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณทองพล อุลปาทร กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมส่งผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานนานาชาติ (World.Skills.2015) ระหว่างวันที่ 11–16 สิงหาคม 2558 ณ เมืองเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล การแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ

   

การแข่งขันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ สาขาวิชาการจัดสวน สอศ. เป็นผู้สนับสนุน สาขาโพลีแมคคานิกส์และระบบอัตโนมัติ.และ สาขา CNC Turning บริษัท เด็นโซ่ฯ เป็นผู้สนับสนุน และอื่นๆ อีกรวมทั้งสิ้น 12 สาขา โดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านงบประมาณ สำหรับสาขา CNC Milling ซึ่งบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุน มีนายกำแหง พันธุ์จันทร์ดี (ขวาสุด) แชมป์ทักษะฝีมือแรงงานประเทศไทย ปี 2557 (เครื่องกัด CNC) เป็นตัวแทนฯเข้าแข่งขัน โดยขณะนี้เป็นพนักงานของบริษัทฯในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการเทคนิค