เนื่องในโอกาสที่ บริษัท สุมิพล จำกัด ได้เปิดสำนักงานภาคตะวันออก เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิต ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และเขตพื้นที่ใกล้เคียง มาเป็นเวลาครบ 1 ปี เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 บริษัทฯได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเป็นพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับลูกค้าในเขตพื้นที่ ในหัวข้อ “การใช้ การบำรุงรักษา และนวัตกรรมการเชื่อมต่อข้อมูลของเครื่องมือวัดฯ ในระบบคุณภาพ” เมื่อวันที่ 16 และ 18 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องฝึกอบรมของบริษัท สุมิพล จำกัด สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ และเทคนิคการประมวลผลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมเยี่ยมชม “ศูนย์บริการเทคนิคเครื่องมือวัดละเอียดความเที่ยงตรงสูง” ของ Mitutoyo ที่ท่านจะได้ชมการสาธิตเครื่องมือวัดขนาด เครื่องมือวัดรูปทรง ไปจนกระทั่งถึงเครื่องมือวัดคุณภาพสูง 3 มิติ (CMM) ซึ่งรวบรวมอยู่ภายในสถานที่เดียวกัน และนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ตลอดจนระบบการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ร้านค้าปลีก (Retail Store) จัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มเครื่องมือช่างและบำรุงรักษา และการจัดนิทรรศการย่อยแสดงเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมที่สำคัญให้ชมในงานด้วย ซึ่งได้การตอบรับจากลูกค้าจำนวน 85 บริษัท 180 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเทคนิคการผลิต และงานควบคุมคุณภาพ เข้าร่วมรับการอบรมฯ