บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตของบริษัท เจมส์ซิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 25 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท เจมส์ซิตี้ฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556  ที่ผ่านมา