สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี ร่วมกับ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัท สุมิพล จำกัด ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการเจาะและระบบจับยึดเครื่องมือในกระบวนการเจาะสำหรับ CNC” ซึ่งเป็นงานสำคัญและมีปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้องในอุปสรรคของกระบวนการทำงาน โดยมีคุณเสถียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการสถาบันฯได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน 120 คน หลักสูตรการฝึกอบรมนี้จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานเจาะทุกประเภท คือ •  ปัจจัยสำคัญทางเทคนิคของกระบวนการเจาะ •  ประเภทและวัสดุของดอกสว่านและวิธีกำหนดรูปแบบการเจาะ •  ความสำคัญของระบบเครื่องมือจับยึดที่ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำ   โดยวิทยากรจากบริษัท ซูมิโตโมฯ ผู้ผลิตเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น คุณเกียรติศักดิ์ เกียรติเสถียร หัวหน้าวิศวกรรมฝ่ายขายฝ่าย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของบริษัท สุมิพลฯ ร่วมเป็นผู้บรรยาย และได้จัดให้มีนิทรรศการด้านเครื่องมืออุตสาหกรรม 3 กลุ่มที่สุมิพล เป็นผู้จัดจำหน่าย: เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Machining Tools), เครื่องมือวัดละเอียด (Measuring Tools) และเครื่องมือช่างและอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุง (Maintenance Tools) ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้รับชมพร้อมสาธิตการใช้งานด้วย ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ เพิ่มทักษะในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     การดำเนินการเหล่านี้เป็นความมุ่งมั่นของบริษัท สุมิพล จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในปัจจุบัน