บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกับ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด โดยความสนับสนุนของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี และสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน จัดฝึกอบรมครั้งสำคัญในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการวัดและตรวจสอบ ด้วยการจัดการข้อมูลจากผลการวัด” ให้กับลูกค้าเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและใกล้เคียง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องตำหนักน้ำ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี โดย คุณจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุมิพลฯ เป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรม มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมอย่างล้นหลาม รวมทั้งสิ้น 180 บริษัท จำนวน 350 คน หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นพิเศษ โดยเน้นข้อมูลความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านเครื่องมือวัดระบบดิจิตอล (Digital System) และกระบวรการประมวลผลเชื่อมต่อข้อมูลจากผลการวัด (MeasureLink) ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในระบบควบคุมคุณภาพปัจจุบัน   วิทยากรผู้บรรยาย ประกอบด้วย คุณกวี บุญสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิควิศวกรรม และ คุณพจมา เปรมผาตินาถ วิศวกรฝ่ายขาย จากบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งทีมงานด้านเทคนิคของบริษัท สุมิพล จำกัด ทั้งได้มีการจัดนิทรรศการย่อยด้านเครื่องมืออุตสาหกรรม 3 กลุ่มที่บริษัท สุมิพล เป็นผู้จัดจำหน่าย: Machining Tools (M1), Measuring Tools (M2) และ Maintenance Tools (M3) ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ชมด้วย เฉพาะเครื่องมือวัดของมิตูโตโย ได้นำเครื่องมือวัดระดับต่างๆ ตั้งแต่เครื่องมือวัดขนาดเล็ก (Small Tools), เครื่องมือวัดหลัก(Measuring Instruments) และเครื่องมือวัด 3 แกน หรือ CMM (Coordinate Measuring Machine) สาธิตให้ชม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมอย่างมาก   บริษัท สุมิพล จำกัด ได้ถือเป็นโอกาสประกาศการเตรียมเปิดสำนักงานภาคตะวันออก ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ซึ่งได้นำโมเดลจำลองอาคารไปตั้งแสดงในงานด้วย เพื่อแสดงความพร้อมที่จะให้บริการที่รวดเร็วอยู่ใกล้ลูกค้า บริษัท สุมิพลฯ ในฐานะผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งในประเทศไทย ของผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัด Mitutoyo เป็นแห่งเดียวที่สามารถให้บริการอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การวางแผนแนะนำการจัดซื้อจัดหา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการพิจารณาในรายละเอียด การนำไปใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสม การฝึกอบรมภายในให้แก่ผู้ใช้งานจริง รวมถึงบริการซ่อมและสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ที่ได้รับการรับรองจาก สมอ. การฝึกอบรมในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมถ้วนทั่วสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับเปลี่ยนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น