บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเชิงลึก (Intensive Cutting Technique Course) ณ ศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค (Thai Tool Engineering Center – Ti-TEC) นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด   บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ร่วมกับ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เป็นประจำให้แก่ลูกค้า โดยหนึ่งหลักสูตรที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ คือ เทคนิคการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเชิงลึก (Intensive Cutting Technique Course) เน้นงานเชิงลึกด้านการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะในกระบวนการผลิตสำคัญ เช่นงานกลึง (Turning) งานเจาะ (Drilling) งานกัดผิวเรียบ (Face Milling) โดยการวิเคราะห์งานตามกรณีศึกษา (Case Study) การแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นบ่อย (Specific Trouble Shooting) จนถึงกระบวนการตรวจวัดชิ้นงานในระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control System)   ลูกค้าที่เข้ารับการอบรมได้รับการคัดเลือกเป็นการเฉพาะจำนวนจำกัดระดับช่างเทคนิคอาวุโส วิศวกร หรือซูเปอร์ไวเซอร์สายการผลิต มีระดับความรู้ความเข้าใจเเละประสบการณ์ใกล้เคียงกันเพื่อประสิทธิผลของการฝึกอบรมโดยไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ผู้เข้ารับการอบรมครบทั้งหลักสูตรและผ่านการทดสอบจะได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณวุฒิอย่างเป็นทางการจากศูนย์ฝึกอบรม Ti-TEC การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งเเรกของปี 2561 เเละเป็นรุ่นที่ 5 จัดเเบ่งเป็น 3 วัน เดือนละ 1 วัน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์, 14 มีนาคม เเละ 27 เมษายน มีผู้เข้าอบรม 26 คน จาก 14 บริษัท   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้การวิเคราะห์งานตามกรณีศึกษา ตัวอย่างการแก้ปัญหาที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำ การปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือประเภทต่าง ๆ เเละเครื่องจักรกลที่ทันสมัย รวมถึงเรียนรู้การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนต่าง ๆ ชมสายงานการผลิต Carbide & Super Hard Materials Cutting Tool ของ Sumitomo อันทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ จากการประเมินผลการฝึกอบรมพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปใช้พัฒนางานได้เป็นอย่างดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการฝึกอบรมให้กับองค์กรที่ส่งบุคลากรทราบอย่างเป็นทางการ เพื่อนำไปประกอบการประเมินผลเเละพัฒนาการผลิตต่อไป