บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย่อ “SHT” ผู้ผลิต Carbide Cutting Tools ชั้นนำ ร่วมกับ บริษัท สุมิพล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการเทคนิค” (Technical Center) ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ Cutting Tools และทดสอบการตัดในกระบวนการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ ครอบคลุมเนื้อหาสาระในกระบวนการผลิตที่หลากหลาย ซึ่งปกติจะจัดขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช่จ่ายใด ๆ พร้อมชมสายงานการผลิต Carbide & Super Hard Materials Cutting Tools ของ SHT อันทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้   และเมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา ได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตร “Fundamentals of The Cutting Tools Technique” มีลูกค้าเข้ารับการอบรมจากหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรม ผู้สนใจสามารถดูรายระเอียดในปฏิทินกำหนดการฝึกอบรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ที่ sumipol.magnetocloud.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาธุรกิจ โทร. 0-2762-3000 ต่อ 1343