เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2556 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท สุมิพล จำกัด และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรม หัวข้อ “การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ สำหรับงานควบคุมคุณภาพ” (Usage and Maintenance of Dimensional Measuring Instrument for Quality Control) ในงาน Intermach & Subcon Thailand 2013 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีคุณอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาด้านมิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คุณกวี บุญสุวรรณ รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและบริการ ทีมวิศวกร จาก บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของบริษัท สุมิพลฯ เป็นผู้บรรยาย พร้อมการฝึกปฎิบัติการใช้งานจริง ซึ่งเกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวนมากกว่า 120 คน   Intermach & Subcon Thailand 2013 เป็นงานแสดงสินค้าที่สำคัญสำหรับผู้มองหานวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีก้าวเข้ามา ผู้ประกอบการต่างต้องเตรียมความพร้อมในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในปีนี้มีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมกว่า 40,000 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมชมงาน