พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมราชพฤษ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งมอบนโยบาย ให้แก่สถาบันฯ โดยการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพในทุกๆ ด้าน ทั้งภาคการศึกษาสู่ตลาดอาชีพ ภาคเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสเดียวกันได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุด “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ที่บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดทำขึ้นเป็นพิเศษในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา เมื่อปี 2558 โดยนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ โดยนายทองพล อุลปาทร กรรมการบริการบริษัทฯและทีมงานได้เข้าร่วมในพิธีด้วย มีตัวแทนจากภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมงานแสดงความยินดีในการเปิดสำนักงานแห่งใหม่อย่างอบอุ่น