ทีมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดรูปทรง – Form Machine Application” โดย Mr. Eric Ng ผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์ บริษัท Mitutoyo Asia Pacific เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ร่วมกับวิศวกรด้านเทคนิคฝ่ายขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบการวัดรูปทรงขั้นต้นไปจนถึงระดับสูง ทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนและเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของมิตูโตโยที่ได้มีการพัฒนาด้านคุณภาพและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท สุมิพล จำกัด สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี