สืบเนื่องจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ในสาขามาตรวิทยาด้านมิติ เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทีมชนะเลิศเหรียญทอง  ได้แก่ นายยะฮ์หยา หมัดอะดั้ม และ นายสินชัย สุวรรโณ จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สพภ.12 สงขลา ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคใต้ ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้ชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของสาขานี้ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ผลิตเครื่องมือวัด “Mitutoyo” ชั้นนำของโลก ร่วมกับ บริษัท สุมิพล จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้มอบรางวัลพิเศษให้กับทีมชนะเลิศ เดินทางไปทัศนศึกษาและดูงานที่ศูนย์เทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา (MMitutoyo Solution Center) อันทันสมัยที่สุดในภูมิภาค ของบริษัท Mitutoyo Asia Pacific (MAP) ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2555 พร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอน 1 คน และเจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นผู้ดูแลอีก 1 คน รวมเป็น 4 คน ในโอกาสเดียวกันได้จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อีก 3 คน  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีด้านเครื่องมือวัด ที่กำลังเตรียมยกระดับทางเทคนิคให้สูงขึ้น รวมถึงการเตรียมพร้อมในการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติที่จะมีขึ้นในปี 2556 ด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท สุมิพลฯ และ บริษัท มิตูโตโยฯ ร่วมเดินทางไปกับคณะด้วย   การไปทัศนศึกษาดูงานฯในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้บุคลากรดังกล่าวได้มีโอกาสเยี่ยมชมและสัมผัสเครื่องมือวัดละเอียดที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดทั้ง 3 กลุ่ม คือ Small Tools, Measuring Instruments และ Coordinate Measuring Machine (CMM) ณ ศูนย์เทคโนโลยีมาตรวิทยา ของบริษัท มิตูโตโยฯ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเรียนรู้และวิธีการนำไปใช้งานอย่างถูกต้อง ตลอดจนรับรู้ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องมือวัดที่ทันสมัย เพื่อนำกลับมาพัฒนาทักษะฝีมือและใช้ในการเรียนการสอนทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งกำลังเตรียมรับกับการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยทีมผู้ชำนาญการของ Mitutoyo เป็นผู้บรรยายเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะดูงานในเครื่องมือหลักที่จำเป็น ในการณ์นี้  Mr. Etsuo Matsunaka ประธานบริษัท MAP พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงได้ให้เกียรติต้อนรับและถ่ายรูปร่วมกับคณะฯเพื่อเป็นที่ระลึก   หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเรียบร้อยแล้ว Mr. Rick Lim ผู้จัดการภาคพื้นอาวุโส ได้จัดเลี้ยงอำลาคณะฯพร้อมนำชมทัศนียภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจของประเทศสิงคโปร์ในยามค่ำคืน และได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวสัมผัสสวนสนุกระดับโลก Universal Studio Singapore อีกด้วย การไปทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้ให้คุณประโยชน์แก่คณะฯอย่างเต็มที่ รวมทั้งได้สร้างความประทับใจให้แก่ทุกคน