บริษัท สุมิพล จำกัด โดย นายจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ และนางอรัญญา อุลปาทร กรรมการบริหาร ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท พร้อมกันนี้ในส่วนของพนักงานบริษัทฯก็ได้ร่วมสมทบบริจาคอีกเป็นจำนวน 50,000 บาท ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบเงิน และได้มอบเข็มเครื่องหมายมูลนิธิฯเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาค ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำถุงยังชีพที่มีอาหารและอุปกรณ์ที่จำเป็นไปแจกจ่ายให้ผู้ที่เดือดร้อนทั่วประเทศ