เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบท่าน พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ในฐานะประธาน มูลนิธิพระนั่งเกล้าฯ เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ ณ ห้องรับรองพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมีรองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์และพยาบาล ให้การต้อนรับ (เนื่องจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลติดภาระกิจพาผู้แสวงบุญไปมหานครเมกกะ) เพื่อบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯจำนวน 500,000 บาท ในการนี้ ท่านประธานมูลนิธิฯได้มอบพระบรมรูปจำลองของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เพื่อเป็นที่ระลึกด้วยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบท่าน พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ในฐานะประธาน มูลนิธิพระนั่งเกล้าฯ เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ ณ ห้องรับรองพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมีรองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์และพยาบาล ให้การต้อนรับ (เนื่องจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลติดภาระกิจพาผู้แสวงบุญไปมหานครเมกกะ) เพื่อบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯจำนวน 500,000 บาท ในการนี้ ท่านประธานมูลนิธิฯได้มอบพระบรมรูปจำลองของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย